วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่

ดอกไม้ประจำจังหวัด กระบี่
ชื่อดอกไม้ ดอกทุ้งฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Alstonia macrophylla Wall.
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่ออื่น
ทุ้งฟ้าไก่, ตีนเทียน, พวมพร้าว
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ยืนต้น สูง 15-25 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีขาวอมเทา มีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อ ข้อละ 3-4 ใบ แผ่นใบรูปหอกกลับ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 10-30 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม ท้องใบมีคราบสีขาว หลังใบสีขาว ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง จำนวนมาก กลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ออกดอกระหว่าง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
การขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
เป็นไม้ที่ต้องการความชื้นมาก เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำได้ดี
ถิ่นกำเนิด
ป่าดงดิบ ภาคใต้

ที่มา http://www.panmai.com/PvFlower/fl_16.shtml

ดอกไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออก

ไม่มีความคิดเห็น: