วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

ดอกไม้กับความรักนักปราชญ์ทั่วโลกพยายามหาความหมายที่แน่นอน หรือหานิยามของคำว่าความรัก แต่ไม่มีใครสามารถหาข้อสรุปได้ว่าความรักนั้นมีนิยามเช่นไร เทวดาที่เกี่ยวข้องกับความรัก คือ กามเทพของศาสนาฮินดู และคิวปิดในตำนานความเชื่อของกรีก

สัญลักษณ์ ที่หมายถึงความรัก คือ รูปหัวใจสีแดง การชูมือออกมา แล้วกางเฉพาะนิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วก้อย ซึ่งหมายถึง ฉันรักเธอ ดอกกุหลาบก็หมายถึงความรักด้วย วันแห่งความรัก คือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งมักจะมีการแสดงความรักโดยการให้ของขวัญหรือให้ดอกกุหลาบ โดยถือว่าดอกกุหลาบนั้นเป็นดอกไม้แห่งความรัก (ส่งดอกไม้ ส่งความรัก กุหลาบแต่ละสีและจำนวนดอกกุหลาบมีความหมาย)

ทุกคน มนุษย์ สัตว์ ล้วนมีความรักและต้องการความรัก เป็นสิ่งธรรมดาที่มีมาโดยธรรมชาติแล้ว

ความรักเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกเกี่ยวกับ การชอบ การผูกพันทางจิตใจกับ บางสิ่งบางอย่าง คำว่ารักมีความหมายในหลายแง่มุมซึ่งทั้งลึกซึ้งและกว้างขวาง ต่างคนต่างมีความรักต่อผู้อื่นแตกต่างกัน จึงยากต่อการอธิบายและให้คำนิยามคำว่ารักแบบเฉพาะเจาะจง รักเป็นความสัมพันธ์ซึ่งไม่ได้อยู่ลอยๆ หากมีรักก็จะต้องมีผู้ซึ่งเป็นฝ่ายรักและอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ถูกรัก ความรักเป็นนามธรรมจึง ไม่อาจมองเห็น ไม่อาจจับต้อง ไม่อาจวัดปริมาณได้

ดอกไม้ราศีกันย์

ดอกไม้ประจำราศีกันย์
ดอกทิวลิป เป็นดอกไม้ประจำราศีกันย์ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 23 ส.ค.-22 ก.ย.
ดอกทิวลิปเป็นตัวแทนของความนิ่มนวล และการถูกขัดเกลาอย่างดี ชาวราศีกันย์จึงเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าคนในราศีใด ๆ
ชอบเห็นใจผู้อื่น และฉลาดหลักแหลม นอกจากนี้ยังเจ้าระเบียบ และตรงต่อเวลาอย่างมาก จุดเด่นอีกอย่างที่เป็นที่อิจฉาของใคร ๆ
ก็ คือเป็นคนที่เก็บเงินเก่ง อาชีพที่เหมาะ คือ แพทย์ บรรณารักษ์ นักวิจารณ์ละครและงานศิลปะ สำหรับเรื่องความรักนั้นจะเต็มไปด้วยความอ่อนหวาน
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

ส่งดอกไม้ให้ความรัก ส่งความรักให้ดอกไม้ ดอกไม้กับความรักเป็นสิ่งที่คู่กัน เป็นสิ่งธรรมดาที่สร้างมา เป็นสิ่งธรรมชาติทั้งดอกไม้และความรัก

ความรักกับดอกไม้และไฮเดรนเยีย

related website:
ดอกไม้สวย
จัดดอกไม้
จัดดอกไม้ง่ายๆ
เรื่องเกี่ยวกับดอกไม้
ดอกไม้ให้คุณ
ดอกไม้ที่ส่งให้เมื่อวาน
ส่งดอกไม้

ไม่มีความคิดเห็น: